info

VICTORY STUDIO bylo založeno v roce  1992 v Hradci Králové. Funguje jako volné sdružení tvůrců a kreativců,kteří jsou
schopni vytvořit pracovní tým, podle potřeb a typu zakázky. Pro komplexní služby a produkční dohled je k dispozici
VS PRODUKCE, která je členem volného seskupení podobně smýšlejících umělců COOMEDIA.CZ. VICTORY STUDIO,
VS PRODUKCE a COOMEDIA mohou nabídnout zkušenosti z oblastí realizací filmů, firemních prezentací, kompletních
PR kampaní, 2D a 3D animací, programování her a aplikací, výroby hudby, zvukových efektů, cizojazyčných dabingů a to
vše včetně ideového a koncepčního návrhu.

VICTORY STUDIO was founded in 1992 in Hradec Králové. VICTORY STUDIO works as an informal association of creators
and originators who are able to build a working team according to the requirements and the type of the order.
VS PRODUCTION which is a member of the COOMEDIA.CZ informal association of artists with similar ideas
is available for all-embracing services and production supervision. VICTORY STUDIO, VS PRODUCTION and COOMEDIA
can offer their experience in the areas of film making, company presentations, complete PR campaigns, 2D and 3D
animation, game programming and applications, music production, sound effects and foreign language dubbing.
All this as well as including the idea and conception.

 

Contact

VICTORY STUDIO | VS PRODUKCE
Petr Vyšohlíd | Smiřická 250 (map) | 503 41 Hradec Králové | Czech Republic |
info@vsprodukce.cz | info@victorystudio.net | tel +420 608 886 200 | IČO 45984981 | DIČ CZ6507081801 |

web design by alesco, redesign support JANPA©.